Miljöfaktorer - Ljus

                                 Ljuset och hälsan

 

 2024

Syns flimmer i hjärnan, Neurologi NR1 2024

 

2023  

Belysning förorenar nattdjurens mörker, SR 2023-11-11 

"Ljusföroreningar i sikte" Kunskapskanalen 2023 - 10-20

Flimmer från led-lampor kan ge huvudvärk, Forskning.se 2023-04-26 

Ljusföroreningar ökar – svårare att se stjärnor på himlen, SR Vetenskapsradion 2023-01-29

 

2022 

Varning för flimmer, Arbetsmiljöforskning.se  2022-10-02

Fler barn blir närsynta – så kan utvecklingen bromsas, Svt 2022-01-24

2021

Satsar 300 miljoner: Nu ska Stockholm lysa upp igenMitti 2021-11-11 

Umeåforskning: Ljus kan påverka hjärnan hos foster, Svt 2021-10-11

Rätt ljus på mammas mage kan vara viktigt för fostret, Umeåuniversitet, 2021-09-20

Myt eller faktum: Blå ögon är mer känsliga för ljus, Duke Health

2021-07-07

2020 

Anpassa ljuset och må bättre på jobbet, Suntararbetsliv 2020-11-30 

Ljusföroreningar – ett underskattat miljöproblem, SLU 2020-11-16

LED-lampor hotar nattmörkret  SR 2020-11-11

Sverige tycks ligga efter i arbetet mot ljusföroreningar, SR 20-11-11 

Hur för mycket skärmtid påverkar dina barns ögon, lentiamo.se 2020-10-05

En majoritet av alla föräldrar oroar sig för barnens skärmtittande 2020-06-08  

Flimmer, TLM och andra ljuseffekter, Ljuskultur 2023-05-27 

”Dålig belysning på jobbet kan skapa ohälsa” Svd 2020-02-20 

Flimrande LED-lampor ger oss huvudvärk, Lunds universitet 2020-04-01 

"Hög tid att genomlysa ljuset i skolan", Dagens samhälle 2020-01-07 

2019

Optiker: Skärmtittande är dåligt för barns ögon, Aftonbladet, 2019-09-02

Barn som stirrar på skärmar riskerar ögon som 40-åringar, DI 2019-03-30

2018

Solskyddsmedel kan vara farliga för hälsan, SvD 2018-07-25

Solskyddskontroll på förskolor ska minskarisken för hudcancer, Svt 2018-07-14

Läkemedelsverket: Få solskydd håller måttet, Svd 2018-07-02

Planera för sol och skugga på förskolegårdar och skolgårdar, Strålsäkerhetsmyndigheten, 2018-05-15 

 Förskolor brister i solskydd åt barnen, Tv4  2018-05-10

Skolans ljus – om betydelsen av bra ljus i pedagogiska miljöer,  prof Thorbjörn Like, BARNverket, 2018-03-12 (F)

2017

 Flimrande LED-ljus ett ökande hälsoproblem, Arbetarskydd, 2017-10-09

Nobelpristagare kartlade mekanismen bakom vår biologiska klocka, Vetenskap.se 2017-10-02 (F)

 Barns buller skadar hörseln, (innehåller material om ljuset) Förskolan, 2017-01-11 (F)

2016 

Elever fick vårljus inomhus-presterar bättre, Svt 2016-11-21

Varför behöver barn i förskolan skuggiga lekplatser, Almedalen 2016

Skolgårdar ska skyddas från farlig UV-strålning, DN 2016-01-31

Strålskyddsmyndigheten kräver bättre skydd mot solen på  skol- och förskolegårdar, Lärarnas Nyheter 2016-02-01

Här byggs förskolor utan ljus DN 2016-01-04

2015

Flimrande LEDbelysnig kan störa studenter, Lunds universitet

Framtidens lärmiljöer- om eleverna får bestämma, BARNverket 2015-12-10

Forskare oroliga för flimrande LED-lampor, DN 2015-08-01

Bättre ljus i skolan minskar barnens stress, Ny Teknik, 2015-06-23

2014

Mörka förskolegårdar gör att barn stannar inne, SR 2014-07-15

2012 

D-vitaminbrist hos länets unga, Norrbottenkuriren, 2012-10-17

D-vitaminbrist hos barn i norr, SR norrbotten 2012-10-17

Risk för D-vitaminbrist  bland vissa grupper i Sverige, Läkartidningen 2012-06-26

2011

Ljuset inomhus är också viktigt för hälsan, Vetenskap & Hälsa 2011-06-07

Cellerna i vår kropp påverkas av ljuset, Vetenskap & Hälsa 2011-06-07

Inget går upp mot äkta dagsljus, Helsingborgs Dagblad 2011-03-14

Forskare varnar: Många barn lider av D–vitaminbrist, Aftonbladet 2011-01-14

2010

Forskare: ”Brist på morgonljus kan förskjuta dygnsrytmen”, DN 2010-02-25

 

BARNverkets blogginlägg:

 

Ljusets påverkan på barn

Ungefär en tredjedel av vuxna är mer känsliga för visuella stimuli. Dessa visuella stimuli kan bestå av för starka ljuskällor, för stora kontraster på ljusheten på ytor, visuellt och icke-visuellt flimmer från ljuskällor.

Forskning visar att barn är mer känsliga än vuxna för störningar i den visuella miljön, framförallt icke-visuellt flimmer. De vanligaste problemen som uppkommer när man reagerar på detta är ögonbesvär, huvudvärk

Hillevi Hemphälä, PhD, biträdande lektor, optiker och forskare i Synergonomi och ljusets påverkan på människan (2019)

 

 

Skolans ljus – om betydelsen av bra ljus i pedagogiska miljöer

Ljus är livsviktigt för oss människor, skriver Thorbjörn Laike, professor i miljöpsykologi vid Lunds universitet. Det handlar inte bara om att vi behöver ljus för att se och arbeta. Ljuset hjälper också till att styra vår vakenhet och sömn. Detta kan i sin tur påverka vårt välbefinnande och därmed vår prestation. (Mars 2018)

Thorbjörn Laike,
Professor i miljöpsykologi vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds Universitet

 

Stora gröna skolgårdsytor bidrar till att öka skolbarns hälsostatus.

 Utemiljön i form av tillräckligt stora gröna skolgårdsytor med nivåskillnader är kopplat till flera hälsoaspekter hos barn. Att ha tillgång till vegetation bidrar till mer spontan fysisk aktivitet, god hälsa och vikt, hälsosam solexponering under vår och höst, längre nattsömn samt ökat hälsostatus och välbefinnande för barn, såväl i skola som i förskola.(2014)

 

Peter Pagels 

Doktorand i folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet inom projektet KIDSCAPE II med fokus på skolans utomhusmiljö och dess inverkan på skolbarns fysiska aktivitet och sol exponering samt dess effekter på skolbarns hälsa. 

Var är 

barn - ergonomin?

-----------------

Syns flimmer i hjärnan?

Neurologi Nr1 2024

 

 - ”The Pokemon-incident”: 560 japanska barn fick epileptiska anfall på fyra sekunder.

 

 - Mycket tyder på att flimmer/(TML), temporala ljusmodulationer,

kan ge nedsatt prestationsförmåga, ögonbesvär, huvudvärk och migrän

 

BARNverket:

 Var är

 "Barnhälso-perspektivet"

 vid upphandling av teknik och ljus i skolväsendets verksamheter?

 

Hur påverkar icke synbart blinkade ljus barnhjärnan och  nervsystemet?

 

  Det behövs underlag för mått och gränsvärden för neurologisk påverkan på nervsystemet och barnhjärnan  

orsakad av digitalisering,  ljus och teknik.

T ex 

 - flimmer

- ljusstyrka

 - bländning

- färgtemperatur

-------------------

Koll på flimmer

YouTube

Johannes Linden

Lunds universitet

----------------

Infällda

LED-plattor

avrekommenderas

Arbetsmiljöverket

2023

----------------

Ljus och belysning

Arbetsmiljöverket

----------------------

Lighting Days

6-8 dec  2023

Konstfack Stockholm

-----------

”Utvecklingen har varit positiv, men för långsam.”

 "Jag har lärt mig att det är stor skillnad mellan mätning av ljus och upplevelsen av ljus. "

Johannes Lindén,

Lunds universitet, avdelningen för Ergonomi och Aerosolteknologi på institutionen för Designvetenskaper.

(2021)

--------------------------- 

BARNverkets blogginlägg om ljuset: 

Ska kepsen vara ett alternativ till dålig ljusmiljö?

Hillevi Hemphälä, leg optiker, PhD i synergonomi Lunds Tekniska Högskola

2022

----------- 

Ljusets påverkan på barn 

Hillevi Hemphälä, PhD, biträdande lektor, optiker och forskare i Synergonomi och ljusets påverkan på människan

2019

 ---------

Skolans ljus – om betydelsen av bra ljus i pedagogiska miljöer 

Thorbjörn Laike,

Professor i miljöpsykologi vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds Universitet

 2018

----------

Stora gröna skolgårdsytor bidrar till att öka skolbarns hälsostatus. 

Peter Pagels 

 Doktorand i folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet inom projektet KIDSCAPE II 

2014

 

-----------------

Vad är konsekvenserna vid dålig ljusdesign?
 
23 nov 2023
 
Chromaviso
 
-------------------

 

Ljus och belysning

Arbetsmiljöverket

2021-11-18

--------------------

Dagsljuskrav och utblick

på arbetsplatsen:

Effekter på hälsa och beteende

Arbetsmiljöverket

2019 

------------------

Dagsljuskrav och utblick på arbetsplatsen

Stockholms universitet

-----------------------

Ljus och hälsa - 

En kunskapssmmanställning med fokus på dagsljusets  betydelse i inomhusmiljön

Folkhälsomyndigheten 2017

-------------------

Planera för sol och skugga på förskolegårdar och skolgårdar

Strålsäkerhets-myndigheten

15 maj 2018

-----------------------------

Kartläggning av UV-skydd på förskolegårdar i Stockholm Stad

Examensarbete

Stockholms universitet

2014

--------------------------------

 

---------------------

 Stora gröna skogårdsytor bidrar till att öka skolbarns hälsostatus 

Pater Pagels 

Karolinska Institutet 

Folhälsovetenskap 2014

-----------------------

Kunskapsbanken:

Barn- och elevhälsoperspektivet

Syn 

-----------------------

Detta kan barns utveckling, hälsa och lärande påverkas av:

Att ta hänsyn till utifrån ett "Barn- och elevhälsoerspektiv":

Dagsljus

Belysningskälla (eld, LED osv)

Soljus

Skugga

Styrka

Färgtemperatur

Bländning

Reflexer

Flimmer

Utblick

Avstånd/Fokus 

Färg

Material/Glas osv

Indirekt ljus

Punktbelysning