Konst och kultur 

i det offentliga rummet i allmänhet och i förskola, skola fritids och gymnasium i synnerhet 

- hälsosam/ohälsosam?