Sinnen-Hörsel

                                         Örat - Hörseln - Balansen

 Redan vid sex månader kan ett foster reagera på ljud. Hörseln utvecklas sedan snabbt.

Örat består av flera olika delar. I innerörat finns både hörselsnäckan och balansorganet. Örats olika delar tar emot och bearbetar information om ljud och kroppsläge. Informationen skickas sedan vidare till hörselcentrum och balanscentrum i hjärnan. (1177 vårdguiden)