Sinnen - Led- och muskelsinnet

 

Muskel- och ledsinnet/Kinestetiska/Proprioceptiva sinnet.

Muskler,  leder och senor skickar impulser via nerver till hjärnan för att ge besked om kroppens läge och positioner.