Barnet - Sinnen

Medveten motorisk träning, Karin Andreason, Gustav Bärgaskörd" (2016)

 

 "Både före och efter födseln överskjöls barnet av en mängd olika sensoriska intryck som barnet till en början inte förstår.

Känseln, muskel- och ledsinnet och balansen är de sinnen som utvecklas först under fosterperioden och spelar en viktig roll för barnets tidiga utveckling.

Barnets hjärna tillsammans med kroppens nervsystem ägnar mycket kraft åt att lära sig organisera den stora mängden sinnesintryck under första levnadsåren.

Samspelet mellan våra sinnen kallas sensorisk integration och om denna integration inte fungerar blir många andra utvecklingsområden lidande. Barnet känner sig ofta trött och motivationen försämras, vilket leder till sämre självförtroende och nedsatt inlärning.

Inlärningssvårigheter och beteendestörningar kopplas i många fall ihop med dysfunktion i den sensomotoriska integrationen. Barn kan fram till tioårsålder med enkelhet skapa och omskapa sensoriska förbindelser. Även senare i livet kan detta göras men det är avsevärt svårare.

HJärnan är flexibel och nervsystemets utveckling hos människan är alltså beroende av stimulans i tidiga år.

 

 

Sinnenas betydelse i samspel, papunet.se (Fi) 2021

 

"Människan formar sin uppfattning om sig själv och sin omgivning med hjälp av sina sinnen. Många behagliga upplevelser och erfarenheter, som att njuta av god mat, lyssna på angenäm musik och att beundra vackra landskap förnimmer vi via våra sinnen.

 

Vi kan tycka att våra erfarenheter som vi får via våra sinnen är självklara, men världen ser inte likadan ut för alla. Olika brister i sinnesfunktionerna och störningar i centrala nervsystemet kan orsaka att sinnesintryck inte uppstår, eller att informationen som förmedlas via dem är svår att förstå eller uppleva som betydelsefull. 

 

Sinnesintrycken kan också förbli få eller ensidiga om en person inte själv kan söka sig till aktiviteter och situationer där olika sinnesintryck är möjliga att få."

 

 Barnets utveckling 0-6 månader, Vårdguiden

 

Känsel

Syn 

Hörsel

Smak

Lukt

Balans

Led- och muskelsinnet, Kinestetiska sinnet

 

 

Sinnenas betydelse i samspel, papunet.se (Fi)

Sinnenas betydelse för utveckling och samspel, Barn- och ungdomshabiliteringen, Jämtland Härjedalen

 

 IDE OCH INSPIRATIONSHÄFTE Tips på anpassning av lekar och aktiviteter för barn på tidig utvecklingsnivå