Samspel/Relationer - Anknytning

Anknytning

BARNverkets inlägg 

Bristande anknytning riskerar barnens hälsa, Förskolepersonal har länge larmat om ohållbara situationer för såväl barn som pedagoger. Nu senast flera alarmerande rapporter från förskolor i Huddinge kommun. Den ständigt ökande psykiska ohälsan hos allt yngre barn är en skam för ett land som Sverige. (Feb 2018)

 

Positivt samspel är barnets livsnerv

 När vuxna inom förskola, skola och fritidshem tillämpar ett elev- och barnhälsoperspektiv utvecklas ett positivt samspel mellan barn och vuxna. Med ett barnhälsoperspektiv vill BARNverket förmedla: Rörelse och samspel i en sund miljö är grunden för utveckling, hälsa och lärande eftersom barnets behov är biologiskt, socialt och känslomässigt. (Juni 2015)

 

  

Länkar

2021

 

Barns anknytning – här är de största missuppfattningarna, DN 2021-11-08

2016

Hur märker jag om mitt barn har en otrygg anknytning, Vi föräldrar 2016-12-07

2015

Spädbarnsforskare: bebisar förväntar sig interaktion med föräldrarna SR 2015-12-08

Föräldrars mobilanvändande kan skada barnen, SR 2015-12-08

2013

Anknytning i förskolan, Psykologi guiden 2013- 09 - 16