Sinnen- Känsel

 

2021

Kroppsberöringens kraft, Svt Vetenskapens värld, 2021-10-08

Känsel för värme och beröring – medicinpriset lyfter viktiga fysiologiska funktioner, Sahlgrenska Akademin, 2021-10-04 

Nu får vi kramas igen – och därför är det så viktigt, Svt 2021-05-13

 

2020 

Beröring och närhet är livsviktigt, 1177, 2020 - 02-07  

Hjärnforskaren om beröring – det är livsviktigt!, Kurera, 2020-01-06

 

2019

Upptäckt om hur hjärnan skiljer på egen och andras beröring, Li.u 2019-01-23

 

2018

Så formas vi av beröring, Modern Psykologi, 2018-01-04

 

2017

Nerver för närhet, UR, Hjärndagen 2017

Beröring minskar känsla av utanförskap, Vetenskapsradion, 2017-10-23

 

2016  

Handen och tanken, Filosofiska rummet SR 2016-12-25

Unika nerver för njutning, Linköpngs universitet, 2016-09-07

Vårt sinne för närhet, Forskning & Framsteg 2016-03-15

 

2015

Olika berörng skapar tillgängliga flickor och aggresiva pojkar, Skolvärlden 2015-09-04

 

2014

Forskare kartlägger den ömsinta beröringens mekanismer, Sahlgrenska Akademin, 2014-02-19

 

2013

Viktigt med beröring under barndomen, Vetenskapsradion, 2013-09-13

 

2012

Hjärnan mår bra av massage, Svt 2012-12-04

Massage kan minska stress och ånget, Umeå universitet 2012-11-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Backlund

Wasling föreläser om:

”Om fysisk närhet – varför beröring aldrig skall glömmas bort”

 BARNverkets riksmöte den 26 april 2023

Välkommen med din anmälan här.

 

 

-----------------

På tal om hälsa

Lyssna på

Helena Backlund Wasling

forskare neurofysiolog

leg sjukgymnast, 

när hon talar om beröring 

2020

------------------- 

1177

Beröring och närhet är livsviktigt

--------------

LYSSNARTIPS:

Nerver för närhet

Hjärndagen 2017

-------------

BOKTIPS:

Närmare

- om det livsviktiga att röra vid varandra

2019

Helena Backlund Wasling

forskare neurofysiolog

leg sjukgymnast

----------------------

Barns rätt att utvecklas

2007

Ylva Ellneby

förskollärare, special- och talpedagog

-----------------------

Handen i den digitala världen

2019

Göran Lundborg

professor emeritus

handkirurg och forskare

-----------------------

 Om du inte rör mig så dör jag 

Den taktila kommunikationens betydelse för barns utveckling.

1994

Ylva Ellneby

förskollärare, special- och talpedagog

1994

-----------------------

Berör mig!

Massage för små och stora barn

Lena Jelveus

leg sjukgymnast 

1999

 -----------------------------