Om dokumentation

 

Pedagogisk dokumentation och  projekt,  Reggio Emilia Institutet 2023-01-27

Dokumentation i förskolan, Skolverket 2022-04-08

Stark kritik mot Reggio-metoder, Förskolan, Vi lärare 2017-09-11