Sensorik

 Sensorisk integration är den neurologiska process som bearbetar och samordnar sinnesintryck från vår kropp och omgivning.

 

 Sinnen

 

 

Känsel

Balans

Led- och Muskelsinne / Kinestetiska Sinnet/ Proprioceptiva sinnet  

Syn

Hörsel