rörelse-praktiskt - estetiska ämnen

Praktiskt - Estetiska ämnen

 

"Lek"

Rörelse - Idrott- och Hälsa

Musik/Rytm

Bild

Slöjd

Hemkunskap

 

Användning av verktyg förbättrar språkförmågan, Karolinska Institutet 2021-11-17

Renässans för estetiska ämnen – då lyfter våra elever, Skolporten  2018-03-02

Balans mellan estetiskt – praktiska och teoretiska ämnen i grundskolan, Umeå universitet 2009