Rörelse-Motorisk utveckling - Tips

Lästips om motorik

 

Barns rätt att utvecklas,   Ylva Ellneby, (2007)

Barns motoriska utveckling,  Britta Holle, ( 1978)

Rörelseberedd-lekberedd?,  Britta Holle, ( 1983)

Läsberedd-skrivberedd?,   Britta Holle,( 1983)

MUGI - Motorisk Utveckling som Grund till Inlärning, utbildning och träning, Ingegerd Eriksson, idrottslärare och forskare 

Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer, Ingegerd Eriksson, Malmöhögskola (2003) 

Learn to Move,  Ulrika Myhr, barnfysioterapeut

Sittande barn, trender, utmaningar och dynamiskt sittande,   Ulrika Myhr,  barnfysioterapeut, (2015)

MIRA - Motorisk utveckling, Idrott, Rehabilitering, Aktivitet, barnfysioterapi

Motoriken lägger grunden, Förskolan Grinden 

Medveten Motorisk Träning,  Karin Andréason, Gustav Bärgaskörd, ( 2016)

Rör dig -  Lär dig,  Ingegerd Ericsson, (2005)

Motorik för studiero och lärande,  Ingegerd Ericsson, Kennet Fröjd, (2022)

I Barnets hjärna, Hugo Lagercrantz (2012)

 

 

 

 

 

Kroppens roll för tänkandet,

samt barns kognitiva och kommunikativa utveckling

Mats Andrén

Linköpings universitet

2017

----------------------

Kursplan för

Rörelse och hälsa 

i förskolan

Uppsala Universitet 

2016