Miljöfaktorer 

Miljöfaktorer

 

Fysisk Miljö 

 

Så påverkas skolan av den fysiska lärmiljön

 

 

Fysiska miljöfaktorer påverkar våra barns och ungas utveckling och fysiska och psykiskahälsa , lärande och prestation samt säkerhet i skolväsendets verksamheter, förskola till gymnasium. 

 

 Det finns ett systemfel:

Förebyggande riskbedömningar  och konsekvensanalyser

utifrån ett barn- och elevhälsoperspektiv saknas.

Det saknas idag krav på att multidisciplinära medicinska och hälsovetenskapliga team med expertkunskaper om barns behov för utveckling och hälsa samt lärande och pestation, ska vara delaktiga vid allt förändringsarbete i skolväsendets verksamheter som rör barn. 

 

 BARNverkets Barn- och elevskyddslag

Professioner från den medicinska och  hälsovetenskapliga sidan med kunskap om barns utveckling och hälsa ,för hjärnan, kroppen och alla sinnen, ska vara delaktiga vid förändringsarbeten som rör barn. 

 

 ”När ändringar i verksamheten planeras skall arbetsgivaren bedöma om ändringar medför risker för ohälsa eller olycksfall (BV; eller hämmar naturlig utveckling, hälsa och lärande ) som kan behöva åtgärdas. Riskbedömning skall dokumenteras skriftligt och identifieras risker ska en bedömning göras om de är allvarliga eller inte.” AFS 2001:1

 

Ny statistik: Skolgårdarna bara fortsätter att krympa

Klassrumslösa skolor – framtiden eller ett ovetenskapligt experiment?

Här pluggar eleverna utan klassrum

Rätt utformade klassrum höjer resultatet

Det passar inte alla att plugga i en saccosäck

 

 

Hus där människor mår bra ska poängsättas, SR 2018-04-29

 

 Skärmar

"Papper, penna, bok"

 

Stad/Stadsbyggnad

Storskolor

 

Byggnader/Planritning

Arkitektur

Färg

Form

Textur

Matsal

Entreer

Matsal

Toaletter

Hygien och städning

 

Smittspridning

Undervisningslokal/Klassrum

Möbler

 

Gårdar

Natur

 

Luft

Ljud

Ljus

Möbler

Material för lek och rörelse

Inredning

 

Kemikalier

Möbler

Hygien och städning

 

Personal

 Barngrupper

 

Fler barn besväras av inomhusmiljön i skolan

Folkhälso- myndighetens Miljöhälsorapport

2021

---------------

Miljöhälso-rapporten 2021

Barn

Stockholms län

-------------------