Vad säger föräldrar, barn och elever, experter och forskare 

om barns förutsättningar och  behov för utveckling och hälsa samt lärande och prestation i skolväsendets verksamheter och miljöer?

 

 

  

Föräldraorganistaionen BARNverket verkar  för ett ökat föräldrainflytande i skolväsendets verksamheter, från förskola till gymnasium, för barns rätt till att må bra och utvecklas i en hälsosam och säker miljö för växande barnhjärnor och barnkroppar samt många sinnen i utveckling.

 

Med BARNverkets kunskapsbank "Barn- och elevhälsoperspektivet" vill vi:

  - Stötta föräldrar och  utifrån föräldrars behov och erfarenheter sprida kunskap om barns utbildningsmiljö, igår och idag, samt de egentliga behov barn har för utveckling och hälsa i skolväsendets verksamheter. Behov som den känsliga barnhjärnan, barnkroppen och alla sinnena behöver för mognad, utveckling och hälsa, fysiskt och psykiskt, samt också som en grund till lärande och prestation. 

- Öka möjligheterna för föräldrar att kunna  vara delaktiga, påverka och få inflytande i skolväsendets verksamheter.

- Skapa förutsättningar för politiker och beslutsfattare att fatta "rätt beslut".......

 

  Stort fokus har varit och är på:

 - Relationer och samspel

 - Rörelse och motorisk utveckling

 - Fysiska miljön och inredning, inne och ute

samt

 - Systemfelet: förebyggande riskbedömningar utifrån ett "Barn- och elevhälsoperspektiv" saknas i skolväsendets verksamheter och miljöer och vid förändringsarbete på nationell och lokal nivå.

Faktorer ovan har stor betydelse för våra barns och ungas utveckling och hälsa samt lärande och prestation, men som många gånger prioriteras bort på grund av ???

 

Vi hoppas att du i kunskapsbanken: Barn- och elevhälsoperspektive kan finna stöd för "Barnets bästa" för utveckling och hälsa, samt lärande och prestation för hjärna, kropp och alla sinnen, från förskola till gymnasium.

 

 

 

"Barn och unga är här och nu och deras liv går inte i repris"

"Först "diagnos" på miljön och uppgiften - sen på barnet och eleven" 

"Inget barn och ingen förälder ska behöva drabbas av ohälsa, skada eller hämmad utveckling och prestation på grund av att skolväsendets olika verksamheter och  miljöer, ej tar hänsyn till "Barn- och elevhälsoperspektivet"

 

Politiker:  

 Det behövs en barn- och elevhälsoskyddslag  från förskola till gymnasium - 

en konkretisering av barnkonventionen. 

 

  

 

 

(F)  på undersidor =  forskning 

 

 "Barn- och elevhälsoperspektivet"  är ständigt under uppdatering i den mån vi hinner

  

BARNverkets

hemsida 

www.barnverket.se

 

Facebook

 

Bli medlem

 

Stöd oss